Kyouran Kazoku Nikki

Kyouran Kazoku Nikki

Episode : 1-26

Views : 5569

Status : จบแล้ว

Credit : Lucky-Subs

Category : ซับไทย

Summary

เมื่อพันปีก่อน เทพแห่งการทำลายล้าง เอ็นกะ ทิ้งคำพูดก่อนที่จะเสียชีวิตว่า “ลูกจะเป็นผู้ทำลายล้างโลก” พันปีหลังจากนั้น มีกลุ่มคน (ซึ่งไม่ใช่มนุษย์) ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็น “ลูก” ที่เอ็นกะกล่าวถึง ได้เข้าร่วมแผนการ “สร้างครอบครัวอันแสนสุข” โดยมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาว่า ลูกของเอ็นกะคือใครกันแน่ และสอนให้เขาหรือเธอรู้ถึงความรักของครอบครัวเพื่อหยุดยั้งมิให้เขาหรือเธอทำลายล้างโลกนี้

Episode

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 01 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 02 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 03 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 04 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 05 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 06 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 07 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 08 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 09 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 10 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 11 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 12 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 13 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 14 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 15 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 16 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 17 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 18 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 19 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 20 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 21 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 22 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 23 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 24 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 25 ซับไทย

Kyouran Kazoku Nikki ตอนที่ 26 ซับไทย

Comments